ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
SIGVARIS GROUP POLSKA

Zrównoważony rozwój to nie tylko filozofia, lecz praktyka, którą staramy się wdrażać w każdym obszarze naszej działalności. Dzięki naszym małym inicjatywom rozwijamy się jako firma.

DBAŁOŚĆ O LUDZI

W SIGVARIS S.A. priorytetem jest osiągnięcie równowagi ekonomicznej, troska o dobro Pracowników oraz zaangażowanie w społeczność, co stanowi fundament naszej działalności. Nasza firma konsekwentnie promuje zdrowy styl życia i podejmuje działania na rzecz ogólnego dobra, przy zachowaniu zrównoważonego podejścia, które kieruje nas w stronę przyszłości.

ŚWIADOMA PRODUKCJA

Naszym głównym celem jest podniesienie świadomości dotyczącej produkcji oraz dążenie do ustanowienia nowych standardów. W SIGVARIS S.A. nasze podejście innowacyjne opiera się na efektywnym zarządzaniu zasobami oraz redukcji emisji, co stanowi wkład w kształtowanie lepszej przyszłości.

WALKA O KLIMAT

Pracujemy aktywnie na rzecz ochrony klimatu, podejmując konkretne działania. Nasze zaangażowanie objawia się poprzez różnorodne inicjatywy mające na celu redukcję negatywnego wpływu na środowisko. Jesteśmy zadowoleni z dotychczasowych osiągnięć i stanowczo zamierzamy kontynuować nasze wysiłki w tej istotnej kwestii.

TRANSPARENTNOŚĆ

W SIGVARIS S.A. kładziemy nacisk na uczciwość i przejrzystość, które stanowią fundamenty otwartego środowiska pracy sprzyjającego rozwojowi naszych pracowników. Dodatkowo, dysponujemy transparentnym systemem ścieżek kariery, umożliwiającym jasny rozwój zawodowy i realizację zawodowych celów.