1 stycznia 2024 roku wchodzi w życie znowelizowane Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Jedną z kilkunastu ważnych zmian w wykazie jest wprowadzenie refundacji na wyroby kompresyjne okrągłodziane takie jak podkolanówki, pończochy, rajstopy i rękaw kompresyjny.

To bardzo dobra wiadomość dla pacjentów i ważna informacja dla wszystkich lekarzy, ponieważ zlecenie refundacji może wypisać zarówno lekarz konkretnej specjalizacji jak i lekarz pierwszego kontaktu!

Wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy w limicie finansowania ze środków publicznych wynosi 10%

banner0112 (1).png

Podkolanówki uciskowe N.14.01

okrągłodziane produkowane seryjnie z uciskiem od 20 mmHg z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 par.

Limity:

45 zł za parę w klasie ucisku do 22 mmHg / N.14.01.22,

70 zł za parę w klasie ucisku do 32 mmHg / N.14.01.32,

120 zł za parę w klasie ucisku od 34 mmHg / N.14.01.34

Kryteria przyznania refundacji: pacjenci z aktywnym owrzodzeniem żylnym goleni lub po przebytym owrzodzeniu żylnym goleni w zapobieganiu nawrotom, u których nie stwierdzono przeciwskazań do kompresjoterapii oraz u których wskaźnik kostka-ramię (WKR) nie jest wyższy niż 1,3 oraz nie jest niższy niż 0,6; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w N.14.02 lub N.14.03

Zobacz wyroby spełniające warunki refundacji >

Pończochy uciskowe N.14.02

okrągłodziane produkowane seryjnie z uciskiem od 20 mmHg z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 par.

Limity:

75 zł za parę w klasie ucisku do 22 mmHg / N.14.02.22,

95 zł za parę w klasie ucisku do 32 mmHg / N.14.02.32,

180 zł za parę w klasie ucisku od 34 mmHg / N.14.02.34

Kryteria przyznania refundacji: pacjenci z aktywnym owrzodzeniem żylnym goleni lub po przebytym owrzodzeniu żylnym goleni w zapobieganiu nawrotom, u których nie stwierdzono przeciwskazań do kompresjoterapii oraz u których wskaźnik kostka-ramię (WKR) nie jest wyższy niż 1,3 oraz nie jest niższy niż 0,6; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w N.14.01 lub N.14.03

Zobacz wyroby spełniające warunki refundacji >

Rajstopy uciskowe N.14.03

okrągłodziane produkowane seryjnie z uciskiem od 20 mmHg z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 par.

Limity:

90 zł za parę w klasie ucisku do 22 mmHg / N.14.03.22,

115 zł za parę w klasie ucisku do 32 mmHg / N.14.03.32,

170 zł za parę w klasie ucisku od 34 mmHg / N.14.03.34

Kryteria przyznania refundacji: pacjenci z aktywnym owrzodzeniem żylnym goleni lub po przebytym owrzodzeniu żylnym goleni w zapobieganiu nawrotom, u których nie stwierdzono przeciwskazań do kompresjoterapii oraz u których wskaźnik kostka-ramię (WKR) nie jest wyższy niż 1,3 oraz nie jest niższy niż 0,6; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w N.14.01 lub N.14.02

Zobacz wyroby spełniające warunki refundacji >

Rękaw kompresyjny N.15.01

Rękaw kompresyjny okrągłodziany produkowany seryjnie z uciskiem do 22 mmHg z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 szt.

Limity:

120 zł za sztukę / N.15.01.RK,

150 zł za sztukę z półrękawiczką / N.15.01.PR

Kryteria przyznania refundacji: grupy wysokiego ryzyka po limfadenektomii pachowej ALND lub biopsji węzła wartowniczego SLNB wraz z późniejszą radioterapią

Zobacz wyroby spełniające warunki refundacji >

Czy pacjent może wybrać rodzaj i typ zaopatrzenia?

Tak. NFZ finansuje wyroby medyczne tylko do wysokości limitu. Jeśli cena wybranego produktu jest wyższa niż cena określona limitem, pacjent będzie musiał dopłacić różnicę pomiędzy ceną brutto i kwotą refundacji. Każda placówka, która podpisała umowę z NFZ, musi zapewnić co najmniej jeden wyrób medyczny w cenie, która nie przekracza limitu finansowania.

Kto może wypisać wniosek/zlecenie?

Wniosek/zlecenie może wypisać lekarz rodzinny lub lekarz konkretnej specjalizacji. Umieszcza on na zleceniu specjalny kod ICD. Najogólniej rzecz ujmując, kod ten odpowiada zdiagnozowanej u pacjenta dolegliwości na liście International Classification of Diseases.